Firma PRO Solution Sp. z o.o. skupia pod swoimi skrzydłami kilka marek, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie.

Ostatnie Wpisy
PRO Solution Sp z o.o.
 

O nas

Dowiedz się co robimy

PRO Solution wczoraj…

Początki formalne spółki sięgają lutego 2012 roku, jednak faktyczna działalnosć firmy była prowadzona już od 2009 roku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, która w momencie powołania spółki PRO Solution Sp. z o.o. została wcielona w jej struktury. Pierwszy obszar działalności obejmował szkolenia miękkie, interpersonalne, dedykowane dla kadry menedżerskiej oraz dziaów handlowych. Był to czas nawiązania współpracy z takimi podmiotami jak Narodowy Bank Polski, Związek Filmowców Polskich, Future Processing Sp. z o.o., Schneider Electric Sp. z o.o. czy też Zakład ubezpieczeń Społecznych – oddziały w całej Polsce i wiele, wiele innych.

W wyniku potrzeby promocji w sieci własnej marki szkoleniowej jaim była IDEA Trainer House™, zasób niezbędnych narzędzi i poziom kompetencji pozwolił na uruchomienie dodatkowej działalności spółki jakim była promocja firm w najpopularniejszych wyszukiwarkach online. Do tego celu została powołana marka PRO Search™. W wyniku rozszerzenia działalności usług w obszarze marketingu internetowego w 2014 została utworzona nowa marka SOLV Internet & Marketing™, zastępując jednocześnie PRO Search™.

W 2013 została stworzona kolejna marka Talent Select™, będąca odpowiedzią na roznace zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wykwalifikowanych pracowników w obszarze IT, sprzedaży oraz kadry menedżerskiej.

PRO Solution, aktualnie

Dzisiaj spółka to stały zespół blisko dwudziestu pracowników oraz ponad 30 podmiotów i osób współpracujących. To do niedawna trzy główne obszary działania: marketing internetowy, rekrutacja oraz do niedawna szkolenia. W kwietniu 2014 roku prawa do marki IDEA Trainer House™ zostały sprzedane oddzielnemu podmiotowi.

Plany rozwojowe na lata 2018-2019 obejmują jeszcze bardziej dynamiczny rozwój struktur sprzedażowych i wykonawczych marki SOLV Internet & Marketing™ z uwzględnieniem rynków zagranicznych oraz uruchomienie dwuch portali tematycznych, których celem będzie w przyszłości funkcjonowanie jako odrębne spółki prawa handlowego.